1976s Vintage Gown, buy in USA (相係post前seller所拍)


係我較喜歡的其中一件收藏, 個款比較sexy,反正唔會攞來著,so無所謂

創作者介紹
創作者 Chatté 的頭像
Chatté

Chatté Handmade Room 手作りの部屋

Chatté 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()